Participatie

Participatie is één van de kernpunten van een Vitale Sportvereniging. Verenigingen worden ondersteunt door de buurtbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor krijgen zij arbeidsritme en stijgen zij op de participatieladder. Een sportpark is de ideale plek om laagdrempelig te groeien en om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen.

Door middel van het aanbieden van verschillende cursussen en opleidingen worden deelnemers in staat gesteld om kansen op een zinvolle of reguliere baan te vergroten. In het groeischema is te zien hoe de groeikansen van kandidaten binnen de Vitale Sportvereniging in de praktijk eruit ziet .

Deelnemers uit de wijk (18+)

 • Langdurig werklozen
 • Arbeidsongeschikten
 • Vroegtijdig schoolverlaters
 • Sociaal geïsoleerden

Functies

 • Beheerder sportpark
 • Gastvrouw of -heer
 • Medewerker binnendienst sportaccommodatie
 • Medewerker buitendienst sportaccommodatie
 • Medewerker Evenementen

Fysieke aanbod

 • Wekelijks sporten
 • Begeleiding diëtist
 • Gezonde voeding

Cursusaanbod

 • Taal- en rekencursus
 • HACCP – Sociale hygiëne
 • VCA – Veilig buitenwerken
 • BBL opleiding