Aanpak

Hoe maken we van een gewone sport vereniging een VITALE SPORTVERENIGING?

Vitale verenigingen zijn op de toekomst en omgeving gerichte verenigingen met een doorlopend activiteitenaanbod, die bijdragen aan het welzijn en de participatie van de bevolking in een wijk, dorp of stad en van de leden van de vereniging. De vitale vereniging richt zich – naast de (potentiële) leden – uitdrukkelijk ook op de niet-leden. De vitale vereniging ziet haar vereniging niet alleen als doel, maar nadrukkelijk als middel om andere (maatschappelijke) doelen te realiseren.

Sportvereniging

 • Procesbegeleiding vitale sportvereniging
 • Begeleiding en inzet Verenigingsmanager
 • Indienen subsidieaanvragen
 • Workshops maatschappelijk & Vitaal Besturen

Sportbond

 • Workshops vitale sportvereniging voor medewerkers en leden
 • Onderzoek en monitoring vitale sportvereniging
 • Beleidsondersteuning
 • Ontwikkelen nieuw sport- en beweegaanbod

Gemeente

 • Haalbaarheidsonderzoek, monitoring en vitaliteitsscan sportverenigingen
 • Implementatie vitale sportverenigingen
 • Advisering over gemeentelijke sportaccommodaties en sociaal domein
 • Workshops voor sportprofessionals