Vitale Sportvereniging

Projecten

Wij beschikken over de juiste expertise om opdrachten in het werkveld van sport, participatie en gezondheid naar tevredenheid uit te voeren. Haalbaarheidsonderzoeken, creëren van vitale maatschappelijk betrokken sportverenigingen, managen van toekomstgerichte sportaccommodaties en ontwikkelen van nieuw vraaggericht sport- en beweegaanbod; het zijn stuk voor stuk activiteiten, die wij succesvol hebben…

Lees meer >>

Model

Op basis van onze inzichten uit de laatste 10 jaar heeft de VSV een model ontwikkeld om de mate van vitaliteit en het verbeterpotentieel van een sportcomplex in kaart te brengen. De vitale vereniging betreft een implementatiemethodiek die door middel van het creëren van maatschappelijk betrokken verenigingen een leefbaar klimaat…

Lees meer >>

Aanpak

Hoe maken we van een gewone sport vereniging een VITALE SPORTVERENIGING? Vitale verenigingen zijn op de toekomst en omgeving gerichte verenigingen met een doorlopend activiteitenaanbod, die bijdragen aan het welzijn en de participatie van de bevolking in een wijk, dorp of stad en van de leden van de vereniging. De…

Lees meer >>

VSV

Een Vitale Sportvereniging is een actieve club met hart voor de buurt. Ze zet haar kernkwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport)leden, maar ook voor de samenleving. De Vitale Sportvereniging biedt een doorlopend sport- en activiteitenaanbod aan dat bijdraagt aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in…

Lees meer >>

Participatie

Participatie is één van de kernpunten van een Vitale Sportvereniging. Verenigingen worden ondersteunt door de buurtbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor krijgen zij arbeidsritme en stijgen zij op de participatieladder. Een sportpark is de ideale plek om laagdrempelig te groeien en om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen. Door middel van…

Lees meer >>

Gezondheid

De sportvereniging is de ideale plek om te werken aan een gezonde leefstijl. Maar vaak is het lastig voor mensen om de stap te zetten naar een actief leven. De Vitale Sportvereniging ondersteunt hierbij door voor alle doelgroepen beweegaanbod te creëren vanuit de centrale ontmoetingsplek in de wijk. Verschillende programma’s…

Lees meer >>